پیچ جوش - دستگاه پیچ جوش

پیچ جوش و دستگاه جوش

دستگاه پیچ جوش دستگاه جوش در بسیاری از صنایع مانند خودروسازی، صنایع دریایی، صنایع مکانیکی و صنایع فضایی استفاده می شود. پیچ جوش باعث کاهش زمان جوشکاری، افزایش کارایی و کاهش احتمال خطا می شود. تاریخچه این دستگاه به سال ۱۹۴۰ برمی گردد. در آن زمان، دستگاه جوش به صورت دستی ساخته می شد و …

پیچ جوش و دستگاه جوش بیشتر بخوانید »